การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปี 2567

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 30 เมษายน 2567
2  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2567 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 30 เมษายน 2567
3  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 8 กุมภาพันธ์ 2567
4  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 8 มกราคม 2567
5  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 8 มกราคม 2567
6  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 8 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th