ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถานปณายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ.เชียงราย และมอบเกียรติบัตรให้บุคคล และหน่วยงานที่เข้าร่วมในพิธี โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม โดยมีบุคลากรด้านยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จากทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี จำนวน 400 คน โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษา ยุวกาชาดดีเด่น ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ