ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พบปะหารือ สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 07.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายวราดิศร อ่อนนุช และนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพบปะหารือ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ /ภาพ : ขนิษฐา เครือจักร์ /ข่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ