ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมบ้านนัหดรียนทุน ม.ท.ศ.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ราย นางสาวชื่นฤทัย พิมสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ราย นายศุภโชค วรนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ บ้านพักอาศัย เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุน และความช่วยเหลือแนะนำ ความเป็นอยู่ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อรายงานต่อจังหวัดเชียงราย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th