ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ผู้ตรวจ สป.มอบแนวทางการตรวจราชการตามนโยบายขับเคลื่อนของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบแนวทางการตรวจราชการในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายกวิน เสือสกุล ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดเชียงราย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.เชียงราย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และผู้แทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1,2,3 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาเชียงราย รายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ต่อผู้ตรวจราชการ เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th