ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สู่สุคติภูมิ...

สู่สุคติภูมิ... นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเล็ก อินต๊ะ บิดาของ นางวรุณี แก้วสุข และ นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ธรรมสังเวช 2 วัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กำหนดฌาปณกิจ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th