ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศึกษาดูงาน ศธจ.เชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะ ข้าราชการในสังกัดฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ตามบริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และส่วนที่เกี่ยวให้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th