ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย

15 พฤศจิกายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี อำเภอเชียงแสน และโรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th