ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 14/2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 14/2566 โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM)

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ