ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สภากาแฟจังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะหารือข้อราชการและประชาสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัด โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อม รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซต์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th