ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอิ่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ตลอดจนแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ