ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM MEETING) โดยมี นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านนโยบายและแผน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ