ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมร้านชาวดอยคอฟฟี่ แอนด์ บับเบิ้ลที ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ