ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ผวจ.เชียงราย เดินหน้า

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน,โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน stand alone คุณภาพสูง ปีงบประมาณ 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ