ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วัคซีน Pfizer นักเรียน/นักศึกษาฯ จังหวัดเชียงราย

ันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.เชียงราย ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำข้อมูลนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ซึ่งจะรับวัคซีนไฟเซอร์ ล็อตแรก 4-17 ตุลาคม 2564 จำนวน 65,330 คน โดยจะมีการฉีดวันแรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 และวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 โดยวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนล้อตแรกจะมาถึงเชียงรายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จำนวน 37,120 โดส และจะทยอยตามมาจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ