ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่รร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนา) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ติดตาม ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี ณ จุดฉีดรร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสพป. เชียงราย เขต 1 จำนวน 800 คน เข้ารับบริการ โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ นายพิษณุ คามวาสี ผอ.รร.บ้านดู่ พร้อมทีมผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th